Prevádzka ambulancie v Prahe bude zahájená 15. 11. 2023. Objednávať sa môžete od 15. 10. 2023.

Tešíme sa na Vás, tím Spoločnosti estetickej chirurgie nohy.

Pán primár MUDr. Martin Holinka hosťom televízie Nova v programe Snídaně – september 2023