Prevádzka ambulancie v Prahe bude zahájená 15. 11. 2023. Objednávať sa môžete od 15. 10. 2023.

Tešíme sa na Vás, tím Spoločnosti estetickej chirurgie nohy.

Pán primár MUDr. Martin Holinka vo vysielaní Českej televízie - Udalosti Ostrava - marec 2023