Prevádzka ambulancie v Prahe bude zahájená 15. 11. 2023. Objednávať sa môžete od 15. 10. 2023.

Tešíme sa na Vás, tím Spoločnosti estetickej chirurgie nohy.

Rozhovor s doc. MUDr. Rastislavom Hromádkom, Ph.D. a pacientkou v Českom rozhlase - júl 2023