Prevádzka ambulancie v Prahe bude zahájená 15.11.2023. Objednávať sa môžete od 15. 10. 2023.

Těšíme sa na Vás, tým Společnost estetická chirurgie nohy.

Rozhovor s doc. MUDr. Rastislavom Hromádkom, Ph.D. a pacientkou v Českom rozhlase - júl 2023